The Original Water Alarm since 1995.

Home

slider

Chroń swoje mienie przed zniszczeniem przez wodę, zalanie, powódź...

Szybkie linki: Czujniki Zalania / Wody,  Czujniki Zalania / Wody z Elektrozaworami Odcinajacymi (Podgrzewacze wody, Prali, Zmywarki, Zlewy, Umywalki, Toalety itd...) Czujniki Zamarzania

Nasze najwyższej klasy, amerykańskie czujniki wody i urządzenia powiązane zostały zaprojektowane w celu wykrycia i reakcji nawet na najmniejsze ilości wilgoci i wody zanim szkody mogą wystąpić. Nie ufaj produktom nieefektywnym, niewiarygodnym i podejrzanie tanim. Wybierz nasze czujniki marki GIZMODE Innovation, które są najgłośniejsze na rynku i najlepiej zaprojektowane do wykrywania wycieków wody, tak abyś mógł spać spokojnie. Nejlepiej dopasowują się do potrzeb klientów. Obejrzyj prezentację naszych produktu. Dowiedz się więcej o cenach hurtowych dla profesjonalistów, hurtowni, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz hudraulików.

Orginalny Czujnik Wody / Zalania – Najgłośniesza Detekcja Zalania !

Oryginalne "The Water Alarm" and "Water Screamer" są idealne dla wczesnego ostrzegania nieszczelnych rur, wadliwych podgrzewaczy wody, pralek, zmywarek lub innych przyczyn z wycieku wody lub kanalizacji. nase Czujniki wykrywają nawet najmniejszą ilość wilgoci zanim nastąpi wielkie zalanie, nawet wystąpi pleśń. Mogą być umieszczone w pobliżu urządzeń; wanien,, umywalek, zlewów, pralek, bojlerów, zmywarek, toalet lub mogą być umeiszczone w piwnicy w celu wczesnego ostrzegania o zalewaniu piwnicy, powodzi lub pęknietych rurach. Większość powodzi w domu zaczyna się od niewielkiego wycieku, aż w końcu nastepuje katastrofalne zniszczenie. Użyj Naszych Czujników Wody / Zalania w celu wczesnego wykrycia tych niewielkich wycieków zanim wymknie się to poza kontrolę i zamin szkody będą naprawdę poważne i kosztowne.

There are many practical options of notifying you of the presence of water with the Water Alarm. With the optional high water sump pump alarm attachment, you can safely monitor the water level in your sump pump and be notified of a failure before it turns into a flooded basement. Washing machines and water heaters are commonly the cause of significant water damage. The Water Alarm will detect and alarm in the early stage of water loss and result in avoiding damages that would otherwise have continued until long after considerable damage has been done. Our Water Alarm is unique in that only a small amount of moisture is required to trigger it to notify you of water detection. The Water Alarm offers superior detection capability, regardless of the flooring it is placed on (hardwood, carpet, tile, marble, slate, etc.).

Gizmode Innovations Water Alarm Products are the LOUDEST alarms available. No one comes close to our quality and our alarm volume. Any alarm that goes unheard or fails to alert you to water incursion is not worth the purchase price. No one wants to find their home flooded because they tried to save a few dollars and purchased an inferior product that lacks sufficient volume or does not alarm until enough water is present, which can be long after significant damage has already taken place. The best products are offered by Gizmode Innovations.

FloodStop - Automatic Appliance Flood Prevention

In addition we carry a full line of automatic flood prevention products for the home or workplace. The FloodStop will detect water loss and then automatically shut off the water supply with its application specific valve(s) the instant a few drops of water touch the sensor(s). There are a variety of FloodStop systems designed specifically for the desired application, which includes washing machines, water heaters, water softeners, icemakers, dishwashers, sinks, toilets, supply lines/hoses and even the main water supply to your home. You can also purchase extra sensor pads to extend the detection area from one to multiple areas. This advanced technology can save your home from thousands of dollars in water damage repairs whether you are home or away.

?>